Groepsindeling | Kinderdagverblijven | Small Society

Groepsindeling

Op onze kinderdagverblijven wordt zowel met horizontale als verticale groepen gewerkt. Iedere groep heeft zijn eigen karakter. De overheid stelt ook eisen ten aanzien van het maximale aantal kinderen en leidsters per (soort) groep.

Horizontale groepen: babygroep (0 tot 2 jaar) en een peutergroep (2 tot 4 jaar).

Afhankelijk van de individuele ontwikkeling (doorgaans rond het tweede levensjaar) stromen kinderen van de babygroep door naar een nieuwe groep.

In een verticale groep zitten kinderen van 0 tot 4 jaar bij elkaar. Deze samenstelling lijkt het meest op een groot gezin.

Een babygroep mogen maximaal 9 kinderen geplaatst worden tussen 0 en 2 jaar, een peutergroep maximaal 16 en een verticale groep maximaal 12.

In alle gevallen dienen twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers aanwezig zijn.

Indien pedagogische medewerkers alleen op een groep staan dan worden maximaal 4 baby’s jonger dan één jaar verzorgd, of 5 baby’s ouder dan één jaar, 6 kinderen in een verticale groep en maximaal 8 peuters in een peutergroep.

Indien de bezetting en samenstelling van de groep dit toelaat dan kan (incidenteel) worden afgeweken van het aantal medewerkers of kunnen groepen worden samengevoegd. Dit gebeurt met name tijdens de breng- en haaltijden en in de vakantieperiode als de bezetting laag is.

This page is also available in: English