Protocol vermoeden kindermishandeling | Kinderdagverblijven | Small Society

Protocol vermoeden kindermishandeling

Binnen onze organisatie wordt gewerkt met een 'protocol vermoeden kindermishandeling'. Hierin is vastgelegd op welke wijze omgegaan wordt met een vermoeden van kindermishandeling door ouders/verzorgers of eigen personeel. Het protocol biedt praktische handvatten en een signaleringsmethodiek voor ons personeel. Het protocol is aanwezig op iedere groep en bij ons personeel bekend.

This page is also available in: English