Samenwerking en inrichting vestigingen | Kinderdagverblijven | Small Society

Samenwerking en inrichting vestigingen

Onze vestigingen zijn transparant en toegankelijk ingericht. Groepsruimtes, sanitaire ruimtes en slaapruimtes zijn 'geschakeld' ingedeeld en worden gedeeld gebruikt, zodat samenwerking van verschillende groepen mogelijk is en er altijd toezicht aanwezig is. Er zijn geen afgesloten sanitaire of slaapruimtes. Alle ruimtes zijn altijd vrij toegankelijk en voorzien van glasopeningen. Pedagogisch medewerksters werken gedurende de dag op hun vaste groep in beginsel in tweetallen samen en worden gedurende de dag actief ondersteund door de locatiemanager. Tijdens het openen en sluiten van de vestigingen (tussen 7.30 en 9.00 uur en 17.00 en 18.30 uur) worden de kinderen gebracht en gehaald door de ouders. De groepen werken op deze momenten, afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen, per twee pedagogisch medewerksters samen (per twee groepen). Tussen de middag  (tussen 13.00 en 14.30 uur) houden de pedagogisch medewerksters afwisselend een pauze van maximaal 30 minuten. De medewerksters blijven gedurende de pauze van hun collega maximaal 30 minuten alleen op hun vaste groep. De locatiemanager is tussen de middag op de vestiging aanwezig en gaat doorgaans langs de verschillende groepen voor reguliere overlegmomenten.

This page is also available in: English