Verklaring omtrent gedrag | Kinderdagverblijven | Small Society

Verklaring omtrent gedrag

Nieuwe medewerkers dienen een 'verklaring omtrent gedrag' (VOG) te kunnen overleggen. Dit betreft een wettelijk vereiste; de GGD ziet hierop toe. In de meeste gevallen hebben sollicitanten al een werkverleden in de kinderopvang en daarmee vanuit hun vorige werkgever al een dergelijke verklaring in hun bezit. Voor indiensttreding dient in dat geval opnieuw een verklaring te worden aangevraagd en overlegd. Een verklaring omtrent gedrag biedt op dit moment nog niet altijd voldoende waarborg voor het werken in de kinderopvang. Vanuit de overheid wordt daarom al enige tijd gewerkt aan een strengere regelgeving en toetsing van een VOG. Wij zijn als organisatie van mening dat de huidige VOG uitsluitend in combinatie met een zorgvuldige interne sollicitatieprocedure een voldoende mate van zekerheid kan geven om de juiste personeelsleden te betrekken.

This page is also available in: English