Onze kinderopvang | Kinderdagverblijven | Small Society

Onze kinderopvang

Onze kinderopvang

Small Society staat voor professionele en kindgerichte kinderopvang in een huiselijke omgeving.

Vanuit onze vestigingen verzorgen wij kinderdagopvang (0-4 jaar), buitenschoolse opvang (4-12 jaar) en ontwikkelingsgerichte peuterspeelzaal activiteiten (VVE). Onze organisatie beschikt over het kwaliteitskeurmerk HKZ/ISO 9001 en heeft meer dan 15 jaar ervaring binnen de kinderopvang.

Onze vestigingen zijn met zorg ingericht en beschikken over een warme huiselijke sfeer. De dagelijkse zorg voor de kinderen wordt geboden door enthousiaste, goed opgeleide en getrainde medewerkers.

Op onze kinderdagverblijven staat een kindgerichte benadering voorop. Binnen onze werkwijze wordt veel aandacht besteed aan de dagelijkse zorg voor uw kind  en het stimuleren van de ontwikkeling van uw kind door het aanbieden van een ontwikkelingsgericht en divers activiteitenprogramma op alle locaties.

Kort­om Small Society voor­ziet in een vei­li­ge en ple­zie­ri­ge om­ge­ving waar­in uw kind zich zor­ge­loos kan ont­wik­ke­len!