Activiteitenprogramma’s | Kinderdagverblijven | Small Society

Activiteitenprogramma’s

Activiteitenprogramma kinderdagverblijven

Hieronder vindt u onze activiteitenmatrix. Boven de matrix ziet u een voorbeeld van hoe een activiteit is opgebouwd:

Bewegingen imiteren

Aantal kinderen: Minimaal 1

Benodigdheden: Geen

Locatie: Binnen en buiten uit te voeren

Ontwikkelingsgebieden: Sociaal en motorische competenties

Activiteit
Kinderen nemen met een pedagogische medewerker in een kring plaats (zittende of staand) aan de hand van een thema worden er bewegingen gemaakt denk hierbij aan thema lijf of natuur. De kinderen imiteren de beweging. Om zelfvertrouwen bij kinderen te kweken verhaal je bewegingen enkele keren.

1,5 t/m 3 jaar

Pedagogische medewerker maakt beweging en kinderen kopiëren de beweging

3 t/m 4 jaar
Kinderen maken zelf 1 voor 1 een beweging die in het thema passen die de groep mag kopiëren. Met bewegingen bouwen naar een verhaal.

baby 0-9 maanden baby 9-18 maanden dreumes 18-30 maanden peuter 30-48 maanden
emotionele competenties
vertrouwen in PM A3, K1 A3, K1 A3, K1 A3, K1
bewustwording van zichzelf K6, K12, K13 K6, K12, K13 D23, D24, H4 H5, H14 D23, D24, H4 H5, H14
vertrouwen op eigen kracht en vermogen   A6 A6, A8, G4 A6, A8, G4
bewustwording van identiteit, sekse, leeftijd en persoonlijke kenmerken K14 SG14, H1, K14 A7, D15, G6, G14, H1, H6, I33 A7, D15, G6, G14, H1, H6, I33
positieve levenshouding        
baby 0-9 maanden baby 9-18 maanden dreumes 18-30 maanden peuter 30-48 maanden
sociale competenties
hulp vragen en ontvangen        
gevoel van erbij horen en verbondenheid K14 A6, K14 A6, G4, I31  
andere aanvoelen en rekening houden met elkaars gevoelens   A3, B3, G13, G26 A3, B3, G13, G26 A3, B3, G13, G26
Imiteren K12 A2, H7, H10, H11, H13, K12, K13 A2, C12, F4, H7, H8, H9, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, I21, I33 A2, C12, F4, H7, H8, H9, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, I21, I33
samen spelen K7 A7, A8, K7 A7, A8, C9, D3 A7, A8, C9, D3
initiatief nemen en volgen, leiding geven en accepteren K6 K6    
bijdrage aan het geheel en helpen        
zorg voor de natuur   B1, B2, B13, B18, B19, B22, B23 B1, B2, B13, B18, B19, B22, B23 B1, B2, B13, B18, B19, B22, B23
spirituele en godsdienstige gevoelens        
baby 0-9 maanden baby 9-18 maanden dreumes 18-30 maanden peuter 30-48 maanden
motorische en zintuigelijke competenties
grof motorische vaardigheden K2, K4, K5, K8, K9, K10 A2, A5, A6, A8, B27, C5, C11, H4, H16, K8, K9 KA2, A5, A6, A8, B27, C5, C11, H4, H16 A2, A5, A6, A8, B27, C5, C11, H4, H16
evenwicht bewaren   C3, C4, C17 C3, C4, C17, F8 C3, C4, C17, F8
fijn motorische vaardigheden   B4, B26, B28,D2, D4, D6, D19, D20, D21, H10, I11, I32 B4, B26, B28, C12, D2, D4, D6, D10, D14, D15, D17, D19, D20, D21, E2, E3, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, H10, I11, I32 B4, B26, B28, C12, D2, D4, D6, D10, D14, D15, D17, D19, D20, D21, E2, E3, E7, E8, E9, E10, E11, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, H10, I11, I32
bewegen op muziek   A4, C13, F8, G18, I3, I12 A4, C13, F5, F6, F8, G4, G5, G18, I3, I12 A4, C13, F5, F6, F8, G4, G5, G18, I3, I12
plezier in bewegen G16, K11, K3 C8, C9, C10, C16, G7, G9, G10, G11, G15, G16, G17, G19, I26 C8, C9, C10, C16, G1, G4, G7, G8, G9, G10, G11, G13, G15, G16, G17, G19, G20, G22, G23, G24, I26 C8, C9, C10, C16, G1, G4, G7, G8, G9, G10, G11, G13, G15, G16, G17, G19, G20, G22, G23, G24, I26
plezier in zintuigelijke ervaringen   C1, C2, G21, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12, J13, J15, J16, J17, J18, J19, J20 C1, C2, C6, G21, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12, J13, J15, J16, J17, J18, J19, J20 C1, C2, C6, G21, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12, J13, J15, J16, J17, J18, J19, J20
bouwen en uitvinden   C7 C7 C7
baby 0-9 maanden baby 9-18 maanden dreumes 18-30 maanden peuter 30-48 maanden
cognitieve competenties
begrijpen en benoemen van emoties en bedoelingen   B12, B13, C11, G24, G26, H5, I19 B12, B13, C11, G24, G26, H5, I19 B12, B13, C11, G24, G26, H5, I19
gebruiken van alle zintuigen   B7, B9, B10, B11, B25, C1, C6, D3, D7, D8, D24, I8, I13, I25, I26 B7, B9, B10, b11, B25, C1, C6, D3, D6, D7, D8, D24, I8, I13, I25, I26 B7, B9, B10, b11, B25, C1, C6, D3, D6, D7, D8, D24, I8, I13, I25, I26
kennen van woorden voor vertrouwde dingen K7 Pm verteld handelingen B1, B2, B3, B4, B6, B8, B19, B23, D12, D13, E5, E6, G12, G14, H2, I1 I23, J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J11, J12, J13, J14, J20 B1, B2, B3, B4, B6, B8, B19, B23, D12, D13, E5, E6, G12, G14, H2, I1, I17, I23, J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J11, J12, J13, J14, J20 B1, B2, B3, B4, B6, B8, B19, B23, D12, D13, E5, E6, G12, G14, H2, I1, I17, I23, J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J11, J12, J13, J14, J20
zoeken naar verbanden (oorzaak-gevolg)   B15, B21, B22, D9, D16, D18, F7, G1, I4, I6, I7, I12 B15, B21, B22, D5, D9, D16, D18, F7, G1, G8, G19, I4, I6, I7, I12, I14, I15, I27, I28 B15, B21, B22, D5, D9, D16, D18, F7, G1, G8, G19, I4, I6, I7, I12, I14, I15, I27, I28
ordenen, meten, tellen, verzamelen   B14, B20, B24, H3, I24 B14, B20, B24, G20, H3, I16, I24 B14, B20, B24, G20, H3, I16, I24
gecontreerd (alleen) spelen, doorzettingsvermogen   I11 G2, I11 G2, I11
baby 0-9 maanden baby 9-18 maanden dreumes 18-30 maanden peuter 30-48 maanden
taal en communicatieve competenties
praten met woorden K7 A4, F8, F12, I10, I18 A4, F8, F12, I10, I18 A4, F8, F12, I10, I18
non verbale communicatie K12, K13 B17, H13 B17, H13 B17, H13
beurt nemen en geven     I2 I2
andere begrijpen zelf begrijpelijk zijn   B18, F2, F3, H18 B18, F2, F3, H18, I5 B18, F2, F3, H18, I5
luisteren naar een verhaal K14 F11, H11 F11, H11, I29 F11, H11, I29
vertellen wat je voelt, wil of hebt meegemaakt     I9, I20, J10 I9, I20, J10
kijken en begrijpen van plaatjes/ foto’s   B16 B16 B16
begrijpen van geschreven taal     D21, I1 D21, I1
baby 0-9 maanden baby 9-18 maanden dreumes 18-30 maanden peuter 30-48 maanden
morele competenties
emoties op een acceptabele manier uiten     C16 C16
beseffen dat eigen handelen iets te weeg kan brengen     A3 A3
verantwoordelijkheid en schuldbesef tonen        
gehoorzamen en goede manieren laten zien      
voor zichzelf op komen     A5 A5
morele gevoelens uiten        
respect voor diversiteit        
baby 0-9 maanden baby 9-18 maanden dreumes 18-30 maanden peuter 30-48 maanden
expressieve en beeldende competenties
dans en beweging   B27, C2, C6 B27, C2, C6, G5, G9, G23, G25, I21, I23, I32 B27, C2, C6, G5, G9, G23, G25, I21, I23, I32
zingen en muziek maken   B17, D11, F1, F2, F9, F10 B17, D11, F1, F2, F9, F10, I2, I3, I18 B17, D11, F1, F2, F9, F10, I2, I3, I18
tekenen, verven en beeldende uitingen   B5, B15, B16, B28, D1, D4, D20 B5, B15, B16, B28, D1, D4, D20, D22, E11, E12, E13, E20, E21 B5, B15, B16, B28, D1, D4, D20, D22, E11, E12, E13, E20, E21
bouwen en construeren   A1, B8, D18 A1, B8, D18, E1, E3, E4, E5, E8, E9,E10, E16, E17, E19, J1, J2, J3 A1, B8, D18, E1, E3, E4, E5, E8, E9,E10, E16, E17, E19, J1, J2, J3
gevoel voor schoonheid     E6, E15, E18, H8, H18, I20, I30 E6, E15, E18, H8, H18, I20, I30