Opleiding, training en ontwikkeling | Kinderdagverblijven | Small Society

Opleiding, training en ontwikkeling

Small Society wil haar medewerkers ontwikkelen, inspireren en binden door een actief aanbod van opleidingsmogelijkheden aan te bieden en het volgen van studiedagen en trainingen mogelijk te maken.

Instroomprogramma BBL-leerlingen

In samenwerking met een erkend opleidingsinstituut is in het verleden een verkort opleidingstraject ontwikkeld voor een versnelde instroom van BBL-leerlingen. Met dit opleidingstraject wordt BBL-leerlingen de mogelijkheid gegeven om tijdens het dienstverband, binnen één jaar, een SPW 3 diploma te behalen. De afgelopen jaren zijn hiermee al diverse nieuwe collega’s opgeleid en ingestroomd.

Small Society Academy

Voor de medewerkers van Small Society wordt een doorlopend opleidings- en scholingstraject aangeboden. Hiermee wil Small Society bestaande en nieuwe medewerkers de mogelijkheid geven om zich actief binnen de eigen organisatie te ontwikkelen en hen perspectief te geven op persoonlijke groei binnen de sector kinderopvang.

Vanuit het opleidingsprogramma van Small Society kunnen medewerkers zich langs competenties en aandachtsgebieden ontwikkelen binnen de kinderopvang. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel praktische vaardigheden als theoretische kennis. Het opleidingsprogramma volgt een erkend leertraject, waardoor medewerkers de mogelijkheid krijgen een diploma op SPW 3 of SPW 4 niveau te behalen.