Almere – Razeil | Kinderdagverblijven | Small Society

Almere – Razeil

Small Society Almere – Razeil

Adres: Razeil 19, 1319 EA Almere
Telefoon: 036-5240001
E-mail: planning@smallsociety.nl

Openingstijden gedurende reguliere schoolweken:
maandag t/m vrijdag 8.30-11.30 uur

Dagelijkse leiding: Frouwke Keereweer

Peuterspeelzaal
De peuterspeelzaal is gehuisvest aan het Razeil, waar het ook kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van Small Society zijn gevestigd.

De groep bestaat uit maximaal 16 peuters en wordt dagelijks begeleidt door één of twee gediplomeerde medewerkers. De peuterspeelzaal is geopend tijdens reguliere schoolweken en is toegankelijk voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar.

De peuterspeelzaal staat onder leiding van Frouwke Keereweer. Frouwke heeft ruim 20 jaar ervaring op het vakgebied peuterspeelzalen en heeft ervaring met het starten en vormgeven van dergelijke kinderopvang.

De peuterspeelzaal voldoet aan alle eisen die vanuit de overheid worden gesteld. Vanuit de peuterspeelzaal wordt samengewerkt met basisscholen De Windwijzer en De Ontdekking en met het consultatiebureau Het Noorderdok (Noorderplassen West).

Het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal van Small Society onderhouden een actief samenwerkingsverband met de basisscholen De Ontdekking en de Windwijzer. Vanuit het samenwerkingsverband wordt gewerkt aan de afstemming tussen het onderwijsprogramma van de scholen en de kinderopvang van Small Society zodat een optimale omgeving voor kinderen ontstaat.

GGD inspectierapport peuterspeelzaal Almere

This page is also available in: English