Almere – Schippertje | Kinderdagverblijven | Small Society

Almere – Schippertje

Small Society Almere – Schippertje

Adres: Kraaiennest 2, 1319 DA Almere
Telefoon: 06-19781178
E-mail: planning@smallsociety.nl

Openingstijden gedurende reguliere schoolweken:
maandag t/m vrijdag 8.30-11.30 uur en
dinsdag en donderdag 12.00-15.00 uur

Dagelijkse leiding: Frouwke Keereweer

Peuterspeelzaal
De peuterspeelzaal is gehuisvest aan het Kraaiennest, waar het ook de basisscholen de Windwijzer en de Ontdekking zijn gevestigd.

De groep bestaat uit maximaal 16 peuters en wordt dagelijks begeleidt door twee gediplomeerde medewerkers. De peuterspeelzaal is geopend tijdens reguliere schoolweken en is toegankelijk voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar.

De peuterspeelzaal staat onder leiding van Frouwke Keereweer. Frouwke heeft ruim 20 jaar ervaring op het vakgebied peuterspeelzalen en heeft ervaring met het starten en vormgeven van dergelijke kinderopvang.

De peuterspeelzaal voldoet aan alle eisen die vanuit de overheid worden gesteld in het kader van het aanbieden van een VVE-programma ten aanzien van doelgroepkinderen. Vanuit de peuterspeelzaal wordt samengewerkt met basisscholen De Windwijzer en De Ontdekking en met het consultatiebureau Het Noorderdok (Noorderplassen West).

Het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzalen van Small Society onderhouden een actief samenwerkingsverband met de basisscholen De Ontdekking en de Windwijzer. Vanuit het samenwerkingsverband wordt gewerkt aan de afstemming tussen het onderwijsprogramma van de scholen en de kinderopvang van Small Society zodat een optimale omgeving voor kinderen ontstaat.

GGD inspectierapport peuterspeelzaal Almere Schippertje

This page is also available in: English