Amsterdam IJburg – De Admiraal | Kinderdagverblijven | Small Society

Amsterdam IJburg – De Admiraal

Small Society Amsterdam IJburg – De Admiraal

Adres: IJburglaan 1475, 1087 KM Amsterdam
Telefoon: 020-4611759
E-mail: amsterdamadmiraal@smallsociety.nl

Openingstijden: 9.30-13.00 uur

Locatiemanager: Tanja Joemmankhan

Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal is gehuisvest in een aparte ruimte van het kinderdagverblijf De Admiraal. De groep bestaat uit maximaal 16 peuters en wordt dagelijks begeleidt door één of twee gediplomeerde medewerkers. De peuterspeelzaal is het hele jaar geopend en is toegankelijk voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen een ochtend samen spelen en deelnemen aan een uitgebreid activiteitenprogramma. Het programma is gericht op het ontwikkelen van motorische vaardigheden (bewegen en spel), taalvaardigheid (o.a. gespreksvaardigheid, informatie geven, begrijpend luisteren) sociaal communicatieve vaardigheden (zoals samen spelen en werken, kiezen, omgaan met een taak) en ontluikend rekenen (tellen, meten). Op deze wijze worden kinderen actief in hun ontwikkeling gestimuleerd. Tijdens het programma worden de kinderen ook spelenderwijs op de basisschool voorbereid. De ontwikkeling van de kinderen op de peuterspeelzaal wordt gevolgd met een in samenwerking met verschillende basisscholen ontwikkeld observatieformulier dat kan dienen als basis voor een goede overdracht naar de basisschool.

This page is also available in: English