De Bilt – Groen van Prinstererschool | Kinderdagverblijven | Small Society

De Bilt – Groen van Prinstererschool

Small Society De Bilt – Groen van Prinstererschool

Adres: Groen van Prinstererweg 2, 3731 HA De Bilt
Telefoon: 06-27385356
E-mail: planning@smallsociety.nl

Openingstijden gedurende reguliere schoolweken:
maandag t/m vrijdag 8.30-12.00

Dagelijkse leiding: Ingrid Weeda

Peuterspeelzaal
De peuterspeelzaal is gehuisvest in de Groen van Prinstererschool (in de ruimtes waar ook de buitenschoolse opvang wordt aangeboden). De groep bestaat uit maximaal 16 peuters en wordt dagelijks begeleidt door één of twee gediplomeerde medewerkers. De peuterspeelzaal is geopend tijdens de reguliere schoolweken en is toegankelijk voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar.

Als vanzelfsprekend voldoet de peuterspeelzaal aan de eisen die vanuit de overheid worden gesteld. Vanuit de peuterspeelzaal is er een samenwerkingsverband met de Groen van Prinstererschool en het consultatiebureau in de Bilt.

GGD inspectierapport peuterspeelzaal De Bilt

This page is also available in: English