Small Society start met peuterspeelzalen | Kinderdagverblijven | Small Society

Small Society start met peuterspeelzalen

Direct na de zomervakantie zal Small Society starten met twee eigen peuterspeelzalen in Almere en De Bilt.

De wijzigingen in het recente (lokale-) overheidsbeleid en het daardoor wegvallen van subsidies, maken het nodig om de activiteiten van de peuterspeelzalen op een andere manier aan te bieden.

Met het aanbieden van peuterspeelzaal-activiteiten wil Small Society haar activiteitenaanbod op het gebied van kinderopvang verder uitbreiden en invulling geven aan het realiseren van zogenaamde Integrale Kindercentra. (IKC). In een integraal kindercentrum werken scholen en kinderopvangorganisaties nauw met elkaar samen in een geïntegreerd en aaneengesloten programma bestaande uit ontwikkeling, onderwijs, opvang, sport en ontspanning.

Er wordt gewerkt vanuit een pedagogische/didactische visie. Met het aanbieden van eigen peuterspeelzaal-activiteiten zet Small Society hierin een belangrijke stap. De peuterspeelzalen van Small Society voldoen aan de VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) vereisten, zoals de overheid die stelt. Dat betekent dat ook invulling gegeven kan worden aan taalontwikkeling van kinderen en specifiek doelgroepbeleid vanuit de gemeente.

Voor de afname van dagen bij de peuterspeelzalen van Small Society kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen indien zij voldoen aan de vereisten voor doelgroepkinderen die de overheid stelt. Aangezien een peuterspeelzaal (nog) niet onder de regels van formele kinderopvang valt, bestaat deze mogelijkheid voor andere ouders niet. Op het gebied van toeslagen spelen momenteel een aantal ontwikkelingen, waardoor vooralsnog niet helemaal duidelijk hoe deze in de toekomst vorm zullen krijgen.

Zo is recent nog bekend geworden dat Minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, onder andere het voornemen heeft om twee dagdelen kinderopvang voor alle peuters in Nederland te realiseren. Dit zou gefinancierd kunnen worden met een kinderopvangtoeslag. Ook voor niet werkende ouders. De peuterspeelzalen in Almere en De Bilt zullen, net als de andere activiteiten van Small Society, worden ondergebracht in het HKZ gecertificeerde kwaliteitssysteem.

Geïnteresseerde ouders kunnen zich op dit moment al inschrijven via planning@smallsociety.nl of via het inschrijfformulier dat op onze website beschikbaar is.