Small Society start samenwerking met scholen | Kinderdagverblijven | Small Society

Small Society start samenwerking met scholen

Basisscholen De Windwijzer, de Ontdekking en Small Society zijn in de wijk Noorderplassen West een samenwerkingsverband gestart.

Mei 2014

De scholen en Small Society voeren al geruime tijd verkennende gesprekken over de wijze waarop invulling geven kan worden aan een samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. De partijen hebben nu een eerste stap gezet door het ondertekenen van een startdocument waarin de ambities voor de komende jaren op hoofdlijnen zijn vastgelegd.

De scholen en Small Society streven ernaar om vanuit de samenwerking een (betere) afstemming tussen onderwijs en kinderopvang tot stand te brengen waarbij het kind centraal staat. Hierbij wordt uitgegaan van de kerngedachtes “het kind in beeld” en “samenwerken en ontwikkelen”.

Vanuit de samenwerking zullen concrete afspraken gemaakt worden over het realiseren van een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-12 jaar. Werkwijzen, programma’s en ontwikkelingen zullen op elkaar worden afgestemd zodat meer onderlinge samenhang ontstaat en de overgangsmomenten voor kinderen en ouders worden geoptimaliseerd. Hierdoor zal een duidelijk herkenbaar en samenhangend geheel ontstaan waarbinnen kennis en kunde, vraag en aanbod en leren en ontwikkelen op elkaar zijn afgestemd. De samenwerking zal ook op praktisch vlak vele voordelen voor kinderen, ouders en medewerkers op gaan leveren zoals het delen van kennis, het gebruik van ruimtes en middelen. Op dit moment werken de scholen en de kinderopvangorganisatie al samen binnen een project als de schooltuinen. De komende periode zullen ook meer van dit soort gezamenlijke projecten worden ondernomen.

Na de zomer zal er meer bekend worden gemaakt over de wijze de samenwerking zal worden georganiseerd en welke initiatieven ondernomen zullen worden.

logo school