Uitbreiding BSO in De Bilt | Kinderdagverblijven | Small Society

Uitbreiding BSO in De Bilt

Vanaf 16 september zal de buitenschoolse opvang in de Groen van Prinstererschool worden uitgebreid met 10 extra kindplaatsen. De buitenschoolse opvang zal hierdoor maximaal 30 kinderen per dag kunnen opvangen.

De school heeft voor deze uitbreiding inmiddels een aanbouw gerealiseerd waarin nieuwe ruimtes voor zowel de buitenschoolse opvang als de Peuterspeelzaal van Small Society zijn onder gebracht. De buitenschoolse opvang is toegankelijk voor alle kinderen tussen de 4- 12 jaar.

Doordat de buitenschoolse opvang straks de beschikking heeft over meerdere ruimtes zal het activiteitenprogramma meer uitgebreid kunnen worden. Kinderen kunnen hierdoor dagelijks kiezen uit verschillende activiteiten die in de verschillende ruimtes worden aangeboden met behulp van een vast activiteitenprogramma.

De buitenschoolse opvang krijgt een eigen huiskamer waar kinderen kunnen ontspannen, spelletjes doen en lezen; een activiteitenruimte voor gerichte knutsel-, spelactiviteiten en expressie; en een sportruimte voor sportieve activiteiten. Natuurlijk zal de buitenschoolse opvang straks ook gebruik kunnen blijven maken van het schoolplein van de school zodat er veel buiten gespeeld kan worden.

Vanaf september zal ouders bovendien de mogelijkheid geboden worden tot het afnemen van voorschoolse opvang tussen 7.30 – 8.30. De voorschoolse opvang wordt eveneens aangeboden vanuit de ruimtes van de buitenschoolse opvang.