Algemeen | Kinderdagverblijven | Small Society

Algemeen

Wij willen met onze kinderopvang de best mogelijke kwaliteit bieden voor kinderen, ouders en bedrijven. Wij willen op alle aspecten van onze organisatie voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Daarbij streven wij naar een voortdurende toetsing en verbetering van onze dienstverlening. Wij richten ons daarbij primair op de behoeftes, vaardigheden en wensen van het kind.

Wij willen op een open en transparante wijze omgaan met (de kwaliteit van) onze dienstverlening. Op alle vestigingen worden daarom jaarlijks klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. De resultaten hiervan worden openbaar gemaakt via onze website. U vindt hierover meer onder het onderwerp klanttevredenheidsonderzoek op deze website.