Kinderdagverblijven | Kinderdagverblijven | Small Society

Kinderdagverblijven

Small Society wil met haar kinderdagverblijven als ‘kleine gemeenschap’ een omgeving bieden waarbinnen kinderen zich veilig en ongestoord kunnen ontwikkelen en medewerkers met plezier kunnen werken.

Wij willen op professionele en enthousiaste wijze betrokken zijn bij de ontwikkeling van het kind. Wij streven ernaar onze dienstverlening voortdurend te verbeteren en af te stemmen op de behoeftes en vaardigheden van het (individuele) kind.

Wij willen de talenten en mogelijkheden van kinderen ondersteunen en gaan uit van een beleid waarbij kinderen gestimuleerd worden in het nemen van eigen initiatieven.

Deze pagina is ook beschikbaar in het: Engels