Amsterdam IJburg – De Koning | Kinderdagverblijven | Small Society

Amsterdam IJburg – De Koning

Small Society Amsterdam IJburg – De Koning

Adres: Brand Dirk Ochsepark 5, 1087 HC Amsterdam
Telefoon: 020-4160091
E-mail: amsterdamkoning@smallsociety.nl

Openingstijden: 7.30-18.30 uur
(flexibele afname 7.00-7.30 uur)

Locatiemanager: Jessica Engelander

Kinderdagverblijf

Onze vestiging aan het Brand Dirk Ochsepark biedt plaats aan vijf groepen dagopvang; twee babygroepen (2-12 maanden en 2-24 maanden), een dreumesgroep (10-24 maanden) en twee peutergroepen (2-4 jaar). De grote tuin grenst direct aan het park en is ingericht met bloemvakken, gras, een doolhofje, zandbakken en een klein parcours voor het rijdende materiaal. Het kinderdagverblijf heeft een centrale hal en een huiselijke warme inrichting en afwerking.

Het kinderdagverblijf beschikt over een 3+programma. Kinderen die op het kinderdagverblijf geplaatst zijn kunnen  deelnemen aan dit programma. Het programma is onder andere gericht op het ontwikkelen van motorische vaardigheden (bewegen en spel), taalvaardigheid (o.a. gespreksvaardigheid, informatie geven, begrijpend luisteren) sociaal communicatieve vaardigheden (zoals samen spelen en werken, kiezen, omgaan met een taak) en ontluikend rekenen (tellen, meten).

GGD inspectierapport kinderopvang Amsterdam Koning

Deze pagina is ook beschikbaar in het: Engels