Samenwerkingsverband | Kinderdagverblijven | Small Society

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband tussen de Groen van Prinstererschool en kinderopvangorganisatie Small Society heeft als doel om zorg te dragen voor de juiste afstemming en samenhang tussen onderwijs, ontwikkeling en kinderopvang.

Hierdoor wordt een optimale leer- en ontwikkelomgeving gecreëerd waarbinnen de verschillende onderdelen van de school, de buitenschoolse opvang, de peuterspeelzaal en de hele dagopvang op elkaar zijn afgestemd.

Voor kinderen en ouders ontstaat een herkenbaar geheel waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en onbezorgd kunnen leren en spelen.

Het samenwerkingsverband bestaat uit:
– basisschool Groen van Prinstererschool
– kinderdagverblijf Small Society De Bilt
– voorschoolse opvang Small Society
– buitenschoolse opvang Small Society
– peuterspeelzaal Small Society De Bilt

De samenwerking richt zich op het delen van kennis en kunde en het realiseren en in stand houden van een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 – 12 jaar. De school en kinderopvang werken hierbij vanuit een gedeelde visie op de ontwikkeling van jonge kinderen, het afstemmen van werkwijzen en het bevorderen van een goede doorstroom van kinderopvang naar basisonderwijs.

Doorstroom naar Groen van Prinstererschool en Buitenschoolse Opvang
Om een goede samenhang te realiseren wordt gewerkt met een “voorrangssysteem” waardoor ingeschreven kinderen zoveel mogelijk kunnen doorstromen vanuit de peuterspeelzaal en kinderopvang naar het basisonderwijs van de Groen van Prinstererschool en vanuit school naar de buitenschools opvang van Small Society.

De samenwerking tussen de basisschool, de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang betekent in de praktijk meer samenhang en synergie tussen kinderopvang en onderwijs. Er wordt gewerkt langs de volgende doelen:

1. een gezamenlijke visie en aanpak bij de ontwikkeling van jonge kinderen
2. kinderopvang, school en naschoolse activiteiten zijn op elkaar afgestemd
3. focus op ontwikkeling van jonge kinderen en een optimale overgang (warme overdracht) en doorstroom van kinderopvang naar basisonderwijs
4. kind volgsysteem van kinderopvang naar basisonderwijs
5. gezamenlijke projecten en activiteiten vanuit de school en kinderopvang
6. gezamenlijke kalender; afstemming van sluitingsdagen. studiedagen en vakantieperiodes
7. gemeenschappelijke aanspreekpunten voor ouders en behoefte peilingen

Aanspreekpunten samenwerkingsverband Groen van Prinstererschool:
Voor vragen aangaande het samenwerkingsverband en het aanvragen van een informatiepakket van de school, de peuterspeelzaal of de kinderopvang kan contact opgenomen worden met de Groen van Prinstererschool of Small Society. www.goenvanprinstererschool.nl of via www.smallsociety.nl