Small Society 2018 opnieuw klachtenvrij | Kinderdagverblijven | Small Society

Small Society 2018 opnieuw klachtenvrij

Afgelopen jaar zijn er wederom geen klachten over Small Society bij de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen ingediend.

De geschillencommissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.