Kwaliteitsrapportages | Kinderdagverblijven | Small Society

Kwaliteitsrapportages

Vanuit het kwaliteitsmanagement systeem van Small Society wordt gewerkt met verschillende rapportages die zich richten op de kwaliteit van de dienstverlening. De rapportages en verslagleggingen zorgen ervoor dat de organisatie transparant, bewust en doelgericht om kan gaan met het thema kwaliteit.

 1. Wekelijkse Kwaliteitsbeoordeling locatie
  Wordt wekelijks opgesteld door de locatiemanager en verstrekt aan de Kwaliteitsmanager.
 2. Maandelijkse Kwaliteitsbeoordeling Kwaliteitsmanager
  Wordt maandelijks opgesteld door de Kwaliteitsmanager en verstrekt aan en besproken met de Manager Kinderopvang.
 3. Maandelijkse review locatie
  Wordt naar aanleiding van de review door de Manager Kinderopvang opgesteld en verstrekt aan en besproken met het management.
 4. Interne auditrapportage Kwaliteitsmanager
  Wordt naar aanleiding van de interne audits door de Kwaliteitsmanager opgesteld en verstrekt aan en besproken met het management.
 5. Externe auditrapportage
  Wordt naar aanleiding van de externe audit door de certificerende instelling (TUV Nederland) opgesteld en verstrekt aan en besproken met het management.
 6. Klanttevredenheidsonderzoek
  Wordt naar aanleiding van het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek opgesteld en verstrekt aan en besproken met de locatiemanagers, het team, de oudercommissie en het management. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt gepubliceerd op de website van Small Society.
 7. GGD rapportages
  Wordt naar aanleiding van de inspecties van de GGD door de GGD opgesteld en waar nodig voorzien van een zienswijze van Small Society. De rapportages worden gepubliceerd op de website van Small Society.

Deze pagina is ook beschikbaar in het: Engels